teaching‎ > ‎

courses

At the Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Department of Translation and Language Sciences of the Universitat Pompeu Fabra:
 • Computational Semantics, Master's program on Theoretical and Applied Linguistics (2016-2017, 2017-18, 2019-2020)
 • Mètodes Empírics en l'Estudi del Llenguatge (Empirical Methods in the Study of Language), B. A. in Applied Languages (2017-2019)
 • Estructura de les Llengües (Language structure), B. A. in Applied Languages (2014-2015)
 • Anivellament / Levelling 1Master's program on Theoretical and Applied Linguistics (2014-2015)
 • Pragmàtica i Semàntica Computacionals (Computational Pragmatics and Semantics) (2008-09, 2010-11)
 • Introducció a la Lingüística Computacional: Aprendre a programar en Prolog (Introduction to Computational Linguistics: Learning how to program in Prolog) (2006-07, 2009-2010)
 • Noves Tecnologies i Traducció (New Technologies and Translation) (2006-07)
 • Informàtica Aplicada a la Traducció (Informatics Applied to Translation) (2003-04)
 • Sistemes de Traducció Automàtica (Machine Translation Systems) (2001-02, 2002-03)
 • Lingüística Computacional II (Computational Linguistics II) (2001-02)
 • Lingüística Computacional I (Computational Linguistics I) (2001-02, 2002-03)
At ESSLLI 2009: