teaching‎ > ‎

courses

At the Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Department of Translation and Language Sciences of the Universitat Pompeu Fabra:
  • Computational Semantics, Master's program on Theoretical and Applied Linguistics (2016-2017, 2017-18)
  • Estructura de les Llengües (Language structure), B. A. in Applied Languages (2014-2015)
  • Anivellament / Levelling 1Master's program on Theoretical and Applied Linguistics (2014-2015)
  • Pragmàtica i Semàntica Computacionals (Computational Pragmatics and Semantics) (2008-09, 2010-11)
  • Introducció a la Lingüística Computacional: Aprendre a programar en Prolog (Introduction to Computational Linguistics: Learning how to program in Prolog) (2006-07, 2009-2010)
  • Noves Tecnologies i Traducció (New Technologies and Translation) (2006-07)
  • Informàtica Aplicada a la Traducció (Informatics Applied to Translation) (2003-04)
  • Sistemes de Traducció Automàtica (Machine Translation Systems) (2001-02, 2002-03)
  • Lingüística Computacional II (Computational Linguistics II) (2001-02)
  • Lingüística Computacional I (Computational Linguistics I) (2001-02, 2002-03)
At ESSLLI 2009: